:: Kontor 070 - 331 32 03
:: Mobil 070 - 333 14 44
:: E-post: info@kroonssnickeri.se

Produktion i snickeriet

På snickeriet i Bredaryd förfogar vi över en väl fungerande maskinpark
för arbete i trä och skivmaterial.

Vi lagerhåller ett standardsortiment av material och har ett väletablerat
samarbete med underleverantörer. Detta gör att vi har en effektiv
produktionskedja.

Vi har en plattuppdelningssåg med stor kapacitet och cnc-fräsar
för bearbetning av både små och stora serier. I cnc-fräsarna utför
vi även lego-fräsning.

Övriga maskiner är bland annat centrumtappborrmaskiner,
kantlist, bordsfräs, justersåg samt andra bra-att-ha-maskiner.

Exempel på produkter:
Produktställ, diskar, skåp, hyllor, spårpaneler, dekorfönster,
träbackar, lamparmaturer, köksinredning.

Kroon's Snickeri AB